כיצד מחושב מעקב פעילות?

כאשר אנחנו מנתחים את הפעילות המבוצעת באופן יומיומי, אנחנו משקללים רק פעילות משמעותית המשפיעה ותורמת לעמידה ביעדים היומיים שלך.

מדוע אנו מחשיבים רק פעילות משמעותית?

כיוון שפעילות משמעותית מספקת ערך גבוה יותר לבריאותך ומגדילה את הסיכוי להניב תוצאה קלינית רצויה כמו- ירידה במשקל, בקרת סוכר בדם, מטבוליזם בריא וכו’.

מה אנחנו רואים כפעילות משמעותית?

במקום להתמקד רק בספירת צעדים, שהיא בפני עצמה מדד מאוד שרירותי של פעילות, אנחנו מתמקדים בעיקר בפעילות המבוצעת באופן רציף ובקצב מסוים. המערכת יודעת לסנן את הצעדים והפעילות שאינם נחשבים כמשמעותיים וזאת על מנת להבטיח שהפעילות שביצעת עומדת בסף הדרוש להשגת תוצאות קליניות חיוביות.

לדוגמה, אם הלכת 20 צעדים מהספה למטבח, צעדים אלה לא יחשבו כחלק מיעד הפעילות היומי כיוון שהם אינם משמעותיים מספיק להשגת תוצאה קלינית. עם זאת, אם הלכת במשך שתי דקות ברציפות לתיבת הדואר מחוץ לביתך בזמן שאתה מחזיק את הנייד שלך, אנחנו סופרים את הצעדים והדקות ומשקללים אותם ביעדי הפעילות שלך.