כיצד מחושבת פעילות מדווחת ביעד היומי שלך?

באמצעות אלגוריתם ייחודי המאפשר לך לדווח על הפעילות שאתה מבצע במהלך היומיום שלך.

בדומה למעקב אחר פעילות משמעותית שביצעת, ואי שקלול פעילות שאינה משמעותית ואינה תורמת להשגת תוצאות, גם בפעילות מדווחת המערכת יודעת לזהות ולהתייחס לפעילות משמעותית ולהתעלם מפעילות שאינה כזאת.

כשאנחנו מנתחים את הפעילות המדווחת, אנו בוחנים את סוג הפעילות, את משך הזמן המדווח, את משך הזמן המינימלי לפעילות זו ורמת מאמץ. המערכת יודעת לשקלל את כל המרכיבים האלה ולזהות האם הם יכולים להניב תוצאות קליניות רצויות או לא ובהתאם לכך הם מחושבים במסגרת היעדים היומיים.

לדוגמה, אם דיווחת שביצעת היום 30 דקות של שחייה קלה, האלגוריתם ימיר את הנתון ל- 40 דקות של פעילות משמעותית לקראת העמידה ביעד היומי שלך. או למשל- אם ביצעת היום 60 דקות של יוגה אינטנסיבית בינונית, המערכת ממירה את הנתון ל 52 דקות של פעילות משמעותית.

נתונים אלה מוצגים במסך סיכום הפעילות היומי שלך. שם ניתן לעקוב אחר פרטי הפעילויות שדיווחת עליהן ולצפות בסך כל הדקות של הפעילות שחושבה לקראת היעד היומי שלך בכל רמת מאמץ.