מדיניות הפרטיות של ®NovoCare®Saxenda

במדיניות פרטיות זו יוסבר באיזה אופן Sweetch Health Ltd. (להלן: “אנחנו”, “אנו” או “Sweetch”) אוספת ועושה שימוש בנתונים המתקבלים מהאפליקציה לנייד הזמינה לך מטעם Novo Nordisk Ltd. (“Novo Nordisk”) המופעלת על ידינו.  כל ההסכמות והאישורים הניתנים במדיניות זו לחברת Sweetch ייחשבו ככאלו שניתנו גם לחברת Novo Nordisk. כל עוד לא הוגדר אחרת במסמך זה, מונחים אשר הוגדרו במסמך תנאי השירות של Sweetch, הזמין בכתובת https://sweetch.com/novocare-terms-he/ (להלן: “התנאים”) יהיו בעלי אותו משמעות גם במסמך זה.

Sweetch מכבדת את פרטיותך. היכולת שלך לעשות בחירות מושכלות לגבי השימוש בנתונים האישיים שלך חשובה לנו. מדיניות פרטיות זו מסבירה את המדיניות של  Sweetchבנוגע לאיסוף, שימוש, חשיפה והגנה על כל מידע שנקבל.

 נתונים אישיים הנאספים על ידינו

נתונים אישיים שייתכן שסיפקת באמצעות השירותים או באפיק תקשורת אחר לרבות:

אנו מבקשים ממך נתונים אישיים נוספים כדי לאפשר שימוש בתכונות מסוימות בשירותים שלנו שבחרת להפעיל. לדוגמה, אנו מבקשים גישה לנתוני המיקום של המכשיר שלך כדי לספק תוכניות פעילות גופנית ושמירת משקל מותאמות אישית ואת יומן המכשיר שלך כדי לתזמן תוכנית מותאמת אישית. נתונים אישיים אלו כוללים:

בעת החיבור לשירותינו, נאספים סוגי נתונים שונים מן המכשיר או הדפדפן שלך באופן אוטומטי. נתונים אלו כוללים:

Sweetch זקוקה למידע זה על מנת לספק לך תכונות מסוימות של השירות שלנו.ההחלטה אם לספק לנו מידע אישי זה נתונה לבחירתך. עם זאת, אם בחרת שלא למסור מידע זה, ייתכן שתכונות הדורשות את המידע האישי שלך לא יהיו זמינות וייתכן שלא נוכל לספק לך את השירותים.

ילדים

Sweetch אינה אוספת ביודעין נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 18. אם התוודעת לכך שאדם מתחת לגיל 18 נרשם לשירותים ללא אישור הורים, יש ליידע אותנו על כך מיד.

 כלים לניהול הנתונים האישיים הנאספים על ידינו

בעת השימוש בשירותים שלנו, אנו גם מספקים התראה מראש או מבקשים את הסכמתך לפעולות מסוימות. למשל, אנו נבקש את הסכמתך לעשות שימוש במיקום שלך, לקבל גישה ללוח השנה שלך או כדי לשלוח לך הודעות בדחיפה.

במקרים רבים, פלטפורמת המכשיר הנייד שלך תספק כלים נוספים כדי לאפשר לך לשלוט על הזמנים בהם המכשיר שלך אוסף או משתף קטגוריות מסוימות של נתונים אישיים. לדוגמה, המכשיר הנייד שלך עשוי להציע כלים שיאפשרו לך לנהל את שיתוף המיקום. אנו מעודדים אותך להעמיק את היכרותך עם הכלים הזמינים במכשירים שלך ולהשתמש בהם.

 מדוע וכיצד אנו עושים שימוש בנתוניך האישיים?

אנו עושים שימוש בנתוניך האישיים בדרכים הבאות:

בעת השימוש בשירותים שלנו, אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך כדי לספק את המוצר או השירות המבוקשים. לדוגמה, בעת פניה לשירות הלקוחות שלנו, אנו נשתמש במידע אודותיך, כגון שמך וכתובת הדוא”ל שלך כדי לעזור לך לפתור בעיה או לספק מענה לשאלות.

אם השירותים שלנו משמשים אותך כדי לעקוב אחר פעילותך הגופנית ומאפייניך הגופניים, כגון משקלך, התמודדות עם מחלתך באמצעות אופן השימוש במכשירים רפואיים ו/או בתרופות, רמות הגלוקוז בדם, שנאספו ממכשיר צד שלישי (יכונו יחד להלן: “נתוני הבריאות” שלך), אנו נאסוף את נתוני הבריאות שלך ואת הנתונים המשמשים למדידת פעילות הכושר שלך, כגון נתוני המיקום והתנועה שלך, ונאחסן אותם כדי שיהיה באפשרותך לבדוק אותם וכדי שנוכל להשתמש בהם על מנת לספק לך את השירותים. אנו עשויים להשתמש בנתוני הכושר והבריאות שלך כדי לחשב מידע נוסף אודות הפעילות שלך, כגון מרחק הליכה או ריצה, או שריפת קלוריות, כך שניתן יהיה לספק לך את המידע המחושב כחלק מתכונות השירותים. אנו עשויים להשתמש בנתוני הבריאות שלך גם כדי לחשב מידע נוסף אודות ההתמודדות שלך עם המחלה, כך שניתן יהיה לספק לך את המידע המחושב כחלק מתכונות השירותים.

במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לספק לנו נתונים נוספים או הסכמה נוספת לשימוש בנתונים מסוימים בדרך מסוימת כדי להשתמש בתכונות מסוימות בשירותים שלנו. לדוגמה, כדי לאפשר לנו להתאים אישית את תוכנית הפעילות שלך, ייתכן שנצטרך גישה ליומן שלך. באופן דומה, כדי לשתף תוכן עם החברים שלך, ייתכן שיידרש ממך לספק את פרטי ההתקשרות של חבריך. זאת ועוד, בתקשורת הראשונית שלנו עם כל אחד מחבריך נבקש את הסכמתם להתקשר עמם.

אנו עשויים להשתמש בנתונים אישיים אודות אופן השימוש שלך בשירותים שלנו כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך, לעזור לנו לאבחן בעיות טכניות ובעיות שירות ולנהל את השירותים שלנו.

אנו עשויים להשתמש גם בנתונים אישיים אודות אופן השימוש שלך בשירותים שלנו כדי למנוע או לאתר הונאה, שימוש לרעה, שימוש לא חוקי, הפרות של התנאים, וכדי למלא אחר צווי בית משפט, בקשות ממשלתיות או חקיקה רלוונטית, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

על ידי ניתוח כל המידע שאנו מקבלים על בסיס מצטבר, כולל כל המידע הנוגע למשתמשים, עמידה בטיפול התרופתי ו/או שימוש במכשירים רפואיים ופעילות כושר, אנו עשויים לאסוף נתונים על פני מגוון פלטפורמות ומשתמשים (“נתונים מצרפיים”), ובלבד שהנתונים המצרפיים לא יכילו מידע מזהה אישי שיכול לשמש לזיהויך ויצירת קשר איתך. נתונים מצרפיים מסייעים לנו להבין מגמות וצרכים של המשתמש על מנת להתאים עבורו מוצרים ושירותים חדשים ולהתאים את המוצרים והשירותים הקיימים במדויק לצרכיו. נתונים מצרפיים הינם אנונימיים. אנו רשאים לחלוק נתונים מצרפיים כאלה עם שותפינו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שייקבעו על פי שיקול דעתנו הבלעדי, במידה המרבית המותרת בדין החל.

כפי שצוין לעיל, אנו אוספים את נתוני הבריאות שלך בכדי לספק את האפליקציות והשירותים האחרים שהמשתמשים שלנו מנויים עליהם. עקב אופיים האישי של נתוני בריאות אלה, אנו תמיד שואפים לספק לך מידע ברור אודות אופן השימוש בנתונים אלה. מכיוון שנתוני הבריאות שלך נחשבים לנתונים אישיים רגישים בתחומי שיפוט מסוימים, אנו נוקטים אמצעים מתאימים על מנת להגן ולעשות שימוש ראוי בנתוני הבריאות שלך, וככל שהדבר נדרש על פי הדין החל או על פי המדיניות הפנימית שלנו, נבקש את הסכמתך לפני השימוש בנתוני הבריאות שלך בכל דרך שהיא.

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך גם בדרכים אחרות ובמידה ונעשה כן, תימסר הודעה ספציפית בעת האיסוף כדי לקבל את הסכמתך במידת הצורך, ובלבד ששימושים אלה מותרים על פי הדין החל.

כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך, אנו מסתמכים על בסיס משפטי מסוים, בהתאם לאופי האינטראקציה שלך עם האתרים והאפליקציות שלנו.

בעת שימושך בשירותים על ידי הרשמה לשירותים ישירות דרכנו, הבסיס המשפטי לאיסוף ועיבוד הנתונים האישיים שלך הוא הסכמתך.

בעת שימושך בשירותים במסגרת השתתפותך בתוכנית דרך ספקית שירותי הבריאות שלך או דרך חברת תרופות, הבסיס המשפטי לאיסוף ועיבוד הנתונים האישיים שלך הוא הסכמתך.

איסוף נתוניך הבריאותיים מותנה בהסכמתך המפורשת לעשות כן.

שיתוף נתוניך האישיים

איננו משתפים או מוכרים את הנתונים האישיים המסופקים על ידך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת, למעט כמתואר במדיניות הפרטיות הזו. אנו חושפים את נתוניך האישיים לצדדים שלישיים אך ורק תחת הנסיבות שלהלן:

 הגנה על נתוניך האישיים וניהולם

אנו פועלים בהתאם לתקני התעשייה המקובלים כדי להגן על הנתונים האישיים הנמסרים לידינו, הן במהלך השידור והן לאחר קבלתם.עם זאת, לא קיימת טכנולוגיית שידור באינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר לאחסון המאובטחים ב-100%. לכן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונם המוחלט

הנתונים האישיים שאנו אוספים (או מעבדים) בכל הקשור לשירותים שלנו יאוחסנו בארצות הברית ובמדינות אחרות. חלק מנמעני הנתונים עמם אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך עשויים להיות ממוקמים במדינות אחרות מאשר המדינה בה נאספו הנתונים האישיים שלך במקור. ייתכן שהחוקים באותן מדינות לא מספקים אותה רמת הגנה על נתונים בהשוואה למדינה בה סיפקת את הנתונים שלך בתחילה. עם זאת, כאשר אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך לנמענים במדינות אחרות, כולל ארצות הברית, אנו נגן על נתונים אישיים אלה כמתואר במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין החל.

אנו נמשיך להחזיק בנתונים האישיים שלך כל עוד חשבונך פעיל או ככל שהדבר נחוץ כדי לספק לך את השירותים או לתקופות ארוכות יותר אם אנו או Novo Nordisk נדרשים להחזיק בנתונים כאלה מסיבות מקצועיות או משפטיות, כגון התראות שיועברו לאחיות (nurse alerts). אם ברצונך לבטל את חשבונך או לבקש שלא נשתמש עוד במידע שלך בכדי לספק לך את השירותים, אנא פנה אלינו בכתובת הדוא”ל המופיעה בתחתית המסמך. אנו נחזיק בנתוניך האישיים ונעשה בהם שימוש ככל שהדבר נדרש על מנת לפעול בהתאם לכל חובה חוקית, ליישוב סכסוכים ולאכיפת הסכמים.

כדי לקבוע את תקופת ההחזקה המתאימה לנתונים אישיים, אנו בוחנים את כמותם, טיבם ורגישותם של הנתונים האישיים, את הסיכון האפשרי לפגיעה כתוצאה משימוש בלתי מורשה או מחשיפת הנתונים האישיים שלך, המטרות עבורן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך והאם אנו יכולים להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים, ואת דרישות החוק הרלוונטיות.

בכל הקשור לנתונים מצרפיים ולנתונים שאינם מזוהים איתך, שאינם כוללים את נתוני הבריאות שלך, אנו עשויים להשתמש ולשמור נתונים אלה ללא הגבלת זמן מבלי להמציא כל התראה נוספת על כך.

 הזכויות העומדות לרשותך בנוגע לנתוניך האישיים

אם ברצונך לקבל מידע ביחס לזכויותיך או ברצונך לממש את אחת מהן, ניתן ליצור איתנו קשר בדוא”ל privacy@sweetch.com או בכתובת הדואר המצוינת בתחתית המסמך. אם אזור מגוריך נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA) או באוסטרליה, באפשרותך לבקש מאיתנו לבצע את הפעולות הבאות ביחס לנתונים האישיים שלך הנמצאים ברשותנו:

אנו עשויים לבקש ממך מידע ספציפי שיסייע לנו לאשר את זהותך ולעבד את בקשתך. ייתכן שנחוייב או שנוכל לסרב לבקשתך בהתאם לחקיקה הקיימת. אם נדחה את בקשתך, נגיד לך מדוע, בכפוף למגבלות החוק. אם ברצונך להגיש תלונה אודות השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך או על התגובה לבקשותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך, ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת privacy@sweetch.com או להגיש תלונה לרגולטור הגנת הנתונים בתחום השיפוט הרלוונטי.

 צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים

משתמשי Sweetch יכולים לצרף קישורים לאתרים אחרים של צדדים שלישיים המספקים מידע/שירותים שימושיים. כל הנתונים האישיים שיימסרו בדפים המקושרים יסופקו ישירות לצד שלישי זה ובכפוף למדיניות הפרטיות של ספק צד שלישי זה. לא תהיה לנו כל גישה למידע שנאסף על ידי השותפים האמורים. למעט כמתואר לעיל, Sweetch אינה אחראית לתוכן או לנהלי הפרטיות של אתרים שאליהם אנו מקשרים. לנוחיותך, זמינים קישורים מהשירותים שלנו לצדדים שלישיים או לאתרים אחרים. אנו ממליצים לך ללמוד על נהלי הפרטיות של כל אתר לפני מסירת נתונים אישיים. לא נוכל לשאת בכל אחריות לאתרי צד שלישי מכל סוג שהוא והגישה לתוכן שלהם תהיה כפופה למדיניות הפרטיות שלהם, אשר, כאמור – אנו ממליצים לך לבדוק.

 שינויים במדיניות הפרטיות שלנו

הדין החל ושיטות השימוש שלנו בנתונים משתנים בחלוף הזמן. אם נחליט לעדכן מדיניות פרטיות זו, אנו נפרסם שינויים אלו בשירותים שלנו. אם נשנה באופן מהותי את הדרך בה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אנו נספק לך הודעה מוקדמת, או נבקש את הסכמתך לפני ביצוע שינויים כאלה, ככל שהדבר נדרש בחוק. אנו ממליצים בחום לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות ולהתעדכן באופנים בהם אנו עושים שימוש במידע. מדיניות פרטיות זו שונתה לאחרונה בספטמבר 2020.

 הערות ושאלות

לכל הערה, בקשה או שאלה אודות מדיניות הפרטיות שלנו, ניתן ליצור עמנו קשר בדוא”ל privacy@sweetch.com או בכתובת הדואר שלנו:

.Sweetch Health Ltd
ז’בוטינסקי 5
רמת גן 5252006
ישראל